Voor de koers van 2021 zaten we met een aantal grote onzekerheden. De gesteldheid van het parkoers in de Doktesbuurt na alle renovaties en de nog steeds geldende Covid-maatregelen. Alles overwegende hebben we als comité helaas moeten besluiten om ook dit jaar geen Wielerronde van Oostzaan te organiseren.

Ons uitgangspunt is een veilige ronde te organiseren voor het dorp, voor het publiek met veel gezelligheid en diverse activiteiten. Gezien voorgaande is het voor ons helaas niet mogelijk dit te kunnen realiseren.

Dank aan een ieder voor de inzet om de 'Ronde' toch te kunnen organiseren. Wij gaan ervan uit dat we in 2022 weer op ieders steun kunnen rekenen en wij zeker weer "Het is koers!" kunnen zeggen.